6. akcija „JUMICAR“ – Erasmus+ projekt u Zaprešiću – Podrška žrtvama kaznenih djela

KZŽ Zabok Zaprešić

V Klanjcu je počela akcija „JUMICAR“ kojom se deca uče o sigurnosti v prometu. V SŠ ban Josip Jelačić u Zaprešiću održan je Erasmus projekt, a v Zaboku smo bili na okruglom stolu o podršci žrtvama i svjedocima kaznenih djela ….Budite z nami lučite nas….