Obilježen Hrvatski dan liječnika

Župan Željko Kolar je na Hrvatski dan liječnika, 26. veljače 2024. godine, održao prijam za sadašnjeg predsjednika i bivšu predsjednicu Hrvatskog liječničkog zbora podružnice Krapinsko-zagorske županije dr. Rajka Fureša i dr. Jasnu Gmajnički te člana Povjerenstva Hrvatske liječničke komore za Krapinsko-zagorsku županiju dr. Maria Fučkara…. budite z nami lučite nas….

nastavi čitati

Dispanzer za mentalno zdravlje u Bedekovčini

U ambulanti Doma zdravlja u Bedekovčini u utorak 27. veljače 2024. obilježen je početak rada dispanzera za mentalno zdravlje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije u ambulantama u Bedekovčini, Oroslavju i Krapini. Riječ je o pilot programu Ministarstva zdravstva koji se odnosi na osnaživanje mentalnog zdravlja s ciljem preusmjeravanja zaštite mentalnog zdravlja na rano prepoznavanje i liječenje […]

nastavi čitati