Čitamo i slušamo ljubav – Milojka Rataić

Konjščina Kultura Udruge

V Konjščini je održana poetska večer Čitamo i slušamo ljubav na kojoj smo čuli lijepih pjesama. Jedna od njih je Sanjam od Dragutina Tadijanoviča koju je govorila Milojka Rataić… budite z nami lučite nas….

Tagged