Filmski set u ŠUDIGO; HyPoKraT; Sporazum o suradnji POU Zabok i institucija

Krapinske Toplice Obrazovanje Zabok Zanimljivosti

V denešnjoj emisiji morete videti kak zgleda filmski set koji je postavljen da bi s eučenici ŠUDIGO-a upoznali kak to zgleda, v Krapisnkim Toplicama je održana presica u vezi projekta HyPoKraT odnosno Hidrotermalnog potencijala Krapinskih Toplica a bili smo i na potpisivanju ugovora o suradnji između Pučkog otvorenog učilišta Zabok i obrazovnih institucija v Zaboku… budite z nami lučite nas…