HNS obilježio 50 godina Hrvatskog proljeća – Predstavljanje kandidature Ksenije Krivec Jurak – Nagrada Hrvoje Požar fotonaponskoj elektrani na OBZ i BHV

Krapina Zabok

V denešnjoj emisiji poglečte kak je HNS obilježil 50 godina Hrvatskog proljeća. Bili smo na predstavljanju kandidature Ksenije Krivec Jurak za načelnicu Općine Zagorska Sela i u Općoj bolnici Zabok koja je dobila nagradu Zaklade Hrvoje Požar za fotonaponsku elektranu na krovu bolnice.. budite z nami, lučite nas..

Odgovori