Jesenski sabor ZM; Pomoć novorođenima; Zlatna jesen Zabočka

Kultura Udruge Zabava Zabok

Bili smo na jesenskom saboru Zagorske mornarice koji je održan pri kapeli Svetog Vida v Komoru Začretskom de smo imeli čujti da sve kaj je na ovom svijetu potiče iz Zagorja, čuli smo i o promjenama v prijavama za pomoć novorođenima a bili smo i na manifestaciji Zlatna jesen Zabočka