Novi most u Sušobregu; Potpore u kulturi

Kultura KZŽ Marija Bistrica

Novi most u Sušobregu
Procijenjena vrijednost je 606 tisuća kuna s PDV – om. Radovi bi trebali biti završeni do 31.07.21.

Potpore u kulturi
Pravo na potporu ove je godine ostvario 101 projekt u ukupnom iznosu od 827 tisuća kuna a dodijeljene su u tri kategorije: Obnova i zaštita spomeničke i nematerijalne baštine, Izdavačka djelatnost i Manifestacije u kulturi.

Odgovori