Obnovljena OŠ A. Augustinčića – Zabok u 2020. i planovi za 2021. godinu

Zabok Zaprešić

V Zaprešiću smo išli pogledati kak su obnovili OŠ Antuna Augustinčića koja je oštećena v potresu. V Zaboku smo se spominali s gradonačelnikom Ivanom Hanžekom o prošlom ljetu i planovima za iduće.. budite z nami, lučite nas..

Odgovori