Potpora vlasnicima ugostiteljskih objekata – Sufinanciranje HGSS-a i DCK KZŽ

Krapina KZŽ Zaprešić

V denešnjoj emisiji poglečte kak Grad Zaprešić pomaže vlasnicima ugostiteljskih objekata i teretana. Bili smo i na potpisivanju ugovora u županijskom sufinanciranju HGSS-a i Crvenog križa.. budite z nami, lučite nas..

Odgovori