Radovi na školama u Konjščini

KZŽ Zanimljivosti

Župan Krapinsko – zagorske je z suradnikima obišel radove na toplinskoj obnovi školi v Konjščini…

– IZ ŽUPANIJE: INFORMACIJA – Aktivnosti i upute vezane uz preglede djece pred upis u 1. razred osnovne škole s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i organizaciju rada u Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Službi školske medicine i školskim ustanovama ovim putem vas obaviještavamo o nastavku aktivnosti i uputama vezanim uz preglede djece pred upis u 1. razred osnovne škole, za školsku godinu 2020./2021. Aktivnosti upisa djece u prvi razred nastavljaju se u razdoblju od 11. svibnja 2020. godine do zaključno 31. kolovoza 2020. godine.
TERMIN RASPOREDA PREGLEDA ZA POJEDINO DIJETE BIT ĆE DOSTUPAN NA MREŽNIM STRANICAMA ŠKOLSKIH USTANOVA (web adrese školskih ustanova dostupne su na dnu stranice), ODNOSNO  O ISTOM ĆE RODITELJE DJETETA OBAVJESTITI ŠKOLA/LJEČNIK ŠKOLSKE MEDICINE (ovisno o načinu rada).
Roditelj djeteta treba donijeti sljedeću dokumentaciju:
zdravstvenu iskaznicu djeteta
ispunjeni upitnik s anamnestičkim podacima (Upitnik u privitku)
cijepnu iskaznicu djeteta
medicinsku dokumentaciju za dijete kojom raspolažu
roditelj koji  ima zubnu potovnicu i laboratorijski nalaz krvi i urina, iste donosi sa sobom, a  ukoliko nema istu ne treba pribavljati

VAŽNO!

Prilikom dolaska na pregled, u pratnji smije biti samo jedan roditelj, a dolazi se točno u vrijeme termina za pregled. Sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama, prije ulaska u ustanovu i čekaonicu, djeci i pratnji će se mjeriti tjelesna temperatura. Djeca i odrasli u pratnji s febrilitetom i respiratornim simptomima, neće biti primljeni. Prije ulaska na pregled, roditelj će ispuniti Izjavu o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom.

– ZABOK:  U svrhu pomoći gospodarstvu Grada Zaboka u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti COVID -19 pozivaju se svi vlasnici/korisnici poslovnih prostora na području Grada Zaboka u kojima se obavljaju djelatnosti koje su bile obuhvaćene mjerom obustave rada propisane Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20.) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 18. travnja 2020. godine, da najkasnije do 31. svibnja 2020. godine upravnom tijelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva podnesu pisani Zahtjev za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade uslijed nastupa posebnih okolnosti (COVID – 19).
Popunjeni i od odgovorne osobe ovjereni Zahtjev predaje se do gore navedenog roka na e-mail adresu: komunalna-naknada@zabok.hr ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49 210 Zabok.

– KRAPINA: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu koji je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama. Prijave se zaprimaju isključivo od 11.05.- 30.10.2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30.10.2020. godine.     Namjena sredstava je za:
• obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
• ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.

– ZLATAR: Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Zlatara o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19, obavještavaju se obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti za koje je obustavljen rad, a  koji neće biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade, da im se odobrava odgoda plaćanja komunalne naknade za mjesec ožujak 2020. i do opoziva odluka Stožera civilne zaštite RH o obustavi rada. U tom vremenu neće se provoditi nove mjere prisilne naplate i obračun kamata. Za korištenje odgode nije potrebno podnositi zahtjev.

– BEDEKOVČINA: Kako bi povećali sigurnost djece i uljepšali mjesto čekanja na školski autobus, Općina Bedekovčina uredila je autobusno stajalište kod ulaza u Naselje Židovinjak. Postavljena je betonska podloga i autobusna kućica te je montirana zaštitna ograda.
U završnoj fazi je i izrada projektno – tehničke dokumentacije autobusnih stajališta za potrebe prijevoza osnovnoškolaca na području Općine Bedekovčina. Postupak je dugotrajan zbog usklađivanja s projektno-tehničkom dokumentacijom rekonstrukcije D24 te potrebe ishođenja posebnih uvjeta građenja.  

Odgovori