Sufinanciranje rada REGEA e

KZŽ Zanimljivosti

REGEA je najbolja energetska agencija u Hrvatskoj, sa najboljim stručnjacima, koja radi najviše i najveće projekte koji su od važnosti ne samo za 4 osnivača, već i projekte koji su od nacionalnog interesa. Stoga je Krapinsko-zagorska županija povećala sufinanciranje za čak 40 tisuća eura ili 43 posto. „Jedan od razloga povećanja je i provedba više velikih županijskih projekata u kojima REGEA sudjeluje u aspektu energetske učinkovitosti, kao i sav rad ove agencije na izgradnji i radu sustava koji nam omogućava da u našim školama i javnim ustanovama kontroliramo potrošnju svih energenata…. budite z nami lučite nas…

Tagged